dinsdag 7 februari 2012

Speeltuinstraat (2) - infobrief (inleiding)

Begin augustus 2011 informeerden we de buurt rondom 't Laer een eerste keer. Vanavond volgde de tweede keer.

Extra nieuwsbrief:

’t Laer, binnenkort een paradijs voor een elitair paardenwereldje?

Beste mede-inwoners,
Vervolg op onze nieuwsbrief van in de zomerperiode 2011.
Sindsdien is er teen en tander gebeurd:
- de projectontwikkelaar kreeg een ontheffing op de MER-plicht: een milieueffectenrapport is niet vereist;
- er is een MOBER opgesteld; dit mobiliteitseffectenrapport maakte deel uit van het MER-dossier;
- dit MER-dossier – een turf van 410 bladzijden kan je raadplegen op www.mervlaanderen.be;
- een bouwaanvraag werd ingediend en het openbaar onderzoek loopt nog (tot 10 februari);
- de projectontwikkelaar kreeg een miljoen euro belastingsgeld – omschreven als strategische investeringssubsidie.

PRO hoopt(e) het volgende: “ ’t Laer, astemblief: geen tweede Van Cranenbroek! ”
Op de bladzijden hierna geven we een bloemlezing uit het aanvraagdossier en de voorziene activiteiten op het terrein tussen het Joekelbos en de Leemkuilstraat.
We gaan ervanuit dat jullie als directe betrokkenen kunnen oordelen: “dit willen we voor ons deur of niet”. Want jullie zijn de eerste slachtoffers of begunstigden van dit project…

PRO is ook bezorgd of dit project – als het gerealiseerd wordt – wel Opglabbeek en haar inwoners ten dienste komt: verhoogt het onze welvaart? Of zorgt het enkel voor overlast? Wordt het een gebied dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen of enkel een elitair clubje? Wordt de tolerantie van het project afgekocht via allerlei paternalistische liefdadigheidsinitiatieven? Of is deze vorm sponsoring een soort van geleide democratie op zijn Chinees…

Weet dat de projectontwikkelaar de provincie heeft afgeschuimd naar een locatie en uiteindelijk in onze gemeente is geland. Waarom wouden die andere gemeenten dit project niet?

Deze vragen willen we jullie voorleggen.

* * *

In de berichten hieronder volgt opnieuw wat uitleg over de procedure en dan een aantal inhoudelijke punten.

Geen opmerkingen: