dinsdag 14 november 2000

Kiezers bedankt!

Vinger aan de pols

jaargang 1, nummer 1, november 2000

Opglabbeek 975 maal bedankt!!

Beste Opglabbekenaren,
Fab’ en Mieke danken jullie voor het overtuigend mandaat dat jullie hun gegeven hebben voor de komende zes jaar. Jullie vertrouwen zal zeker niet beschaamd worden! Op een haartje na - 19 stemmen om precies te zijn - miste Tony ons derde zitje in de raad.
Onze groep wil en zal daadwerkelijk “samen met u” haar best doen om Opglabbeek goed te besturen.. Vandaar zijn jullie van harte uitgenodigd op onze volgende open vergadering: woensdag 29 november in’t Parochiehuis om 20 uur
Op deze vergadering zullen we uiteen zetten hoe we met jullie de vinger aan de pols willen houden.

Op de agenda staat:
· Inhoudelijk luik (waarrond willen we werken, wat vinden jullie belangrijk)
· Hoe de komende 6 jaar werken om deze doelstellingen te realiseren?
· Varia

In de marge …
Wij excuseren ons bij de inwoners van o.a. Laerstraat, Geensstraat, Dreesstraat. Deze inwoners hebben onze laatste folder niet in de brievenbus gehad. Later werd ons duidelijk waarom. Klaarblijkelijk zijn we zo populair dat iemand deze uit de brievenbussen gehaald had om er zijn kamer mee te behangen …
We betreuren dat er toch 577 mensen blanco gestemd hebben. Zoals uitgelegd in onze laatste folder betekent dit dat de grootste partij bij het verdelen van de zetels hiervan profiteert, CDO-CVP dus. Met deze stemmen erbij hadden wij 4 zetels gehad …
We wensen de CDO-CVP-fractie veel succes in hun zoektocht om de 4 schepenambten in te vullen. We hopen dat er zeker een vrouw zal bij zijn en dat ze volwaardige bevoegdheden krijgt.

Hopelijk zal de nieuwe schepen van Financiën niet direct onpopulaire maatregelen moeten treffen om de begroting recht te trekken (lees: de gemeentebelastingen verhogen).
Er stijgen bovendien vanaf januari een aantal kostenposten:
· Verhoging van de wedden voor de burgemeester, de schepenen en de OCMW-voorzitter;
· de kosten voor politiehervorming en de inter-politie-zone;Of er zijn minder ontvangsten:
· het vrijmaken van de elektriciteitsmarkt (minder winst voor Interelectra);
· de aangekondigde belastingsvermindering van de federale overheid zorgt ervoor dat de gemeente minder inkomsten heeft via de personenbelasting en de grondbelasting;

We houden u op de hoogte …

Met vriendelijke groeten,
Dirk, Fab’, Jean Pierre, Mieke, René en Tony …
tesamen met nog andere inwoners voor een bruisend Opglabbeek …
SPA met bubbels …

Geen opmerkingen: