dinsdag 5 september 2000

De eerste folder in de bussen

Een "nationale" folder was mogelijk en mits het aanleveren van een tekst werd deze ook gedrukt voor verspreiding in Opglabbeek...

Inleiding
AGALEV Opglabbeek wil een partij zijn die andere accenten legt, die voor frisgroene ideeën staat. Kortom: we wensen een project op te starten dat anders, jong, ongebonden, open en van de mensen zelf komt; een project gericht op de toekomst met solidariteit tussen jong en oud, rijk en arm. We willen onze gemeente een koers laten varen met de toekomst van de kinderen van onze kinderen voor ogen.

Op weg naar een beleid opgebouwd van onderuit …In een gemeente is democratie is een proces waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen, waarin inwoners echte deelnemers zijn aan het beleid. Inspraak, open debatcultuur, … moeten ertoe leiden dat beslissingen gedragen en gerespecteerd worden. Dit betekent ook dat de bevolking recht heeft op een goede, open en correcte dienstverlening. Dit veronderstelt voldoende, bekwame en gemotiveerde personeelsleden die spreekrecht hebben.
Opglabbeek, een solidaire gemeente. Vanzelfsprekend!Iedereen moet de kans krijgen om op een gelijkwaardige én volwaardige manier mee te werken en mee te bouwen aan onze lokale gemeenschap. In onze gemeente moet iedereen zich thuis kunnen voelen! Jong of oud, man of vrouw, zwart of wit, hetero of holebi, met of zonder handicap. Nu en later …

Welzijn bestaat enkel door het werk van velen.
Iedereen moet op een makkelijke manier toegang krijgen tot de juiste informatie en dienstverlening. Elkeen heeft recht op gelijke sociale basisrechten maar gelijke rechten is iets anders dan ‘gratis’. Financiële steun is in vele gevallen nodig maar mag niet het eindpunt zijn. Zo wordt de hulpbehoevende afhankelijk en vertrekt hij/zij niet vanuit haar eigen sterkte en mogelijkheden.
Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig …Kinderen en jongeren moeten zowel letterlijk als figuurlijk voldoende ruimte krijgen om te spelen, te sporten, lawaai te maken, te fuiven, rond te hangen, elkaar te ontmoeten, zich te uiten, zich te ontplooien… Ons jeugdwerk is goed uitgebouwd en verdient onze blijvende steun. En “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt het. Maar ook de zogenaamde “niet-georganiseerden” moeten kansen krijgen om hun weg te zoeken en te vinden.
Een gezonde geest, in een gezond lichaam … En in een propere omgeving, natuurlijk!Opglabbeek is een groene gemeente waar velen komen om te genieten, te rusten, zich te ontspannen. Deze groene ruimten en bossen geven ons de nodige kracht, de nodige zuurstof om onze gemeente verder uit te bouwen. Deze longen moeten goed onderhouden worden en desnoods worden verbeterd of vergroot. Sluikstorters die deze schoonheid aantasten moeten streng worden aangepakt.
De cijfers leren ons dat iedereen ondertussen het sorteren van afval onder de knie heeft, voor de ene al wat makkelijker dan voor een andere. Maar nu is het tijd om resoluut voor een echt afvalvoorkomingsbeleid te kiezen! Dit betekent niet de klok terugdraaien maar kan bijv. door het promoten van thuiscomposteren, het verspreiden van stickers ‘geen reclame aub’, het aanmoedigen van de boodschappentas, het gebruik van katoenen luiers financieel aanmoedigen, …

AGALEV OPGLABBEEK vindt …
Opglabbeek heeft een bruisend verenigingsleven. Deze voedingsbodem van veel inzet en ideeën moet sprankelend gehouden worden door haar blijvend te ondersteunen met voldoende middelen én met goede infrastructuur.
Elke beslissing - zoals bijvoorbeeld de aanleg en inrichting van een plein - moet vooraf getoetst worden naar mogelijke effecten voor kinderen en jongeren. Wij noemen dit een “jeugdparagraaf”. Want, voorkomen is beter dan later genezen … tegen hoge kosten.
Onze gemeente moet voor iedereen toegankelijk worden: fietser, voetganger, rolstoelgebruiker, … Belangrijke verbindingswegen moeten voor alle weggebruikers veilig te gebruiken zijn.

------
Vele punten zijn zovelen jaren later nog steeds actueel...Geen opmerkingen: