dinsdag 15 augustus 2000

De start...

Begin juni 2000 startte Fabian zijn tocht op zoek naar kandidaten voor de verkiezingen die 3 maanden later zouden plaatsen vinden.

De eerste (groeps)vergadering vond bij Fab' thuis plaats op 12 juli. Het was maar een heel klein groepje... Er werd besloten een open brief in Opglabbeek te verspreiden en alle inwoners uit te nodigen op een startvergadering.
Op 27 juli ging een persbericht rond. Tegelijkertijd werd de brief gebust door de Post. Ook verstuurde Fabian de brief aan de burgemeester om kiezerslijsten aan te vragen. Een formaliteit waarmee aangegeven wordt dat een lijst zal worden ingediend...
Nog voor er een groep kandidaten was, moest de groepsfoto's voor de door het nationaal secretariaat betaalde folder gemaakt worden. Dus werd familie en vrienden van binnen en buiten de KAJ opgetrommeld op voor deze fotosessie van 6 augustus. Pascal, Frank, Bart, Petra nogmaals merci daarvoor!
Op woensdag 9 augustus was er de startvergadering. 10 inwoners waren aanwezig. Een succes!
Ook de teksten voor deze 'nationale' folder moesten al snel klaar zijn.
Intussen was Fabian vlijtig de lijst van een 60-tal kennissen, vrienden, ... aant afwerken, aant bezoeken. Tesamen met de aanwezigen op de startavond had ik een 'visvijver' van bijna 70 inwoners.
Het nieuws over een tweede lijst die zou opkomen, verspreidde zich vlug in ons dorp en  kreeg veel positieve reacties kwamen maar slechts weinig kandidaten...

Geen opmerkingen: