zaterdag 1 juli 2006

Werking in 2006 - januari tot juni

Enkel van januari tot juni; daarna was het campagne...


3 januari 2006 – Ton als nieuwjaarsreceptie
Dit jaar zat onze nieuwjaarsreceptie in een ander kleedje: Fabian geeft een ton (Een belofte van Fabian van de verkiezingen van 13 juni 2004 die nu in vervulling gaat!).

“De toekomst is nog ingepakt
in wat zal gaan komen
Geborgenheid, succes, geluk
in kleur verpakte dromen”

30 januari 2006 – Meerderheid steunt PRO-voorstellen!

Subsidie voor het neutraliseren van stookolietanks, ook in Opglabbeek! Zo ook: subsidie voor het zonneboilers en/of fotovoltaïsche zonnepanelen.

3 februari 2006 – Chokri in Opglabbeek
Chokri en PRO luisteren naar en praten met jongeren en iedereen die zich jong van geest voelt!

13 maart 2006 – Bio-ecologisch en zongericht bouwen – voorstel van subsidiereglement en voorstel van bouwverordening - extra agendapunt op de raad
PRO stelt voor om deze voorstellen van subsidiereglement en verordening voor te leggen aan de milieuraad voor advies; na het advies deze dossiers opnieuw te agenderen op de gemeenteraad met het oog op goedkeuring ervan.

22 maart 2006 – De gemeenteraad heeft op maandag 20 maart unaniem het voorstel van PRO aanvaard.
De ontwerpen worden voorgelegd aan de milieuraad en de gemeentelijke diensten milieu en ruimtelijke ordening.
Wordt vervolgd...

20 april 2006 – PROject2006: vanaf nu ook op het wereldwijde web raadpleegbaar
Dankzij vrijwillige inzet is onze website geboren!
Je zal de komende weken en maanden deze site zien evolueren en leven: (nieuwe) gezichten, (nieuwe) namen, programmapunten, acties, persberichten, ...

22 mei – PRO vraagt meer respect van de meerderheid...voor de gemeenteraadsleden
De hoofdtaak van een gemeenteraadslid is het schepencollege te controleren en op te volgen, en niet om enkel een stemmachine te zijn...
Vanavond stapte de PRO-fractie op tijdens punt 11 van de gemeenteraad (voorontwerp van gemeentelijk structuurplan) en ging ze tijdelijk bij het publiek zitten (dit duurde nog geen minuut: zo snel werd dit plan erdoor gejaagd).
Dit beleidsplan legt de grote lijnen vast waarbinnen Opglabbeek zich de komende jaren kan ontwikkelen op vlak van wonen, werken, verplaatsen en ontspannen.
Het is een boekwerk geworden van 150 bladzijden tekst (deel 1) en 49 kaarten (deel 2) - dus net geen 200 bladzijden. Dit lees je niet zomaar op 1, 2, 3... Het is ook geen thriller à la de "Da Vinci Code". Op de laatste commissievergadering (*) over het plan vroeg de PRO-fractie - hierin bijgetreden door leden van de meerderheid - de tekst tijdig te mogen ontvangen: een periode van 3 weken werd gevraagd. Zo is er voldoende tijd om dit plan grondig te kunnen bestuderen. Het gaat immers over de toekomst van onze gemeente! Het is geen vrijblijvend documentje...
Daarom stapte de PRO-fractie op...

15 juni - PRO bezoekt Nexans-werknemers
Raadsleden Fabian Spreeuwers en Jean Pierre Mathues hebben namiddag de werknemers van het bedrijf Nexans tijdens de personeelsvergadering hun steun betuigt. Voor en na de vergadering was er tijd voor een aantal gesprekken met de (vooral Opglabbeekse) werknemers.
Ward Haex - actief PROject2006-lid - volgt als secretaris van de ondernemersraad van Nexans de gesprekken en onderhandelingen van zeer nabij op. Zo houdt PROject2006 een vinger aan de pols! Zo kunnen we onze bijdrage leveren om van Opglabbeek een gemeente te maken waar het goed wonen en werken is.

16 juni - hoorzitting gemeentelijk structuurplan: positief maar ongelukkig tijdstip
PRO is verheugd:
PROject2006 stelt met tevredenheid vast dat de meerderheid de PRO-methode overneemt: (actief) in contact treden met de bevolking! Want politiek moet eerst in discussie treden (met haar inwoners) en dan beslissen, niet omgekeerd...

PRO waardeert:
De hoorzitting over dit toekomstsplan - zelfs vooraleer de wetgeving dit verplicht...- voor de bevolking is positief. Maar het tijdstip is evenwel betreuringswaardig: een zonnige vrijdagavond om 19 uur in de aanloop naar de grote vakantie...
Daarom wil PROject2006 vooral haar waardering uitspreken voor de inwoners die aanwezig waren of opmerkingen uitten of vragen stelden.

PRO hoopt:
Hopelijk wordt het dossier nu niet vlug vlug na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober afgehandeld, dus vooraleer de nieuwe bestuursploeg begin 2007 zal aantreden... Het moet een breed gedragen beleidsplan worden, anders zal het in de kast verdwijnen...

25 juni - Geen verkiezingen op 8 oktober in Opglabbeek?
Wordt Opglabbeek na 8 oktober minder democratisch?
PROject2006 twijfelt over deelname aan gemeenteraadsverkiezingen
De partiteit (evenveel mannen als vrouwen op de lijst) maakt lijstvorming moeilijk tot onmogelijk zeker voor (kleinere) partijen in kleine(re) gemeenten en dorpen (zie bijv. ook de artikels over Arendonk). Zo ook voor PROject2006 in Opglabbeek.
Op 8 oktober 2000 deden we nog met zijn zessen mee...
Zo wouden we de democratie in onze gemeente in het jaar 2000 redden. Zo wouden we onze mede-inwoners een keuze geven...
Blijkbaar willen ze deze keuze nu niet meer...
Daarom twijfelt project 2006 over deelname aan de verkiezingen
De geschiedenis herhaalt zich .... Is het angst voor politieke en sociale gevolgen of is het desinteresse?
PROject2006 stelt dit met veel spijt in hart vast.

Of zijn er toch inwoners die zich willen engageren?
Zijn er nog mede-inwoners die voor hun mening willen en durven uitkomen?
Kom uit je kot en maak je kenbaar!
Help mee kleur in de gemeenteraad te brengen...
PROject2006 blijft vooralsnog hopen maar dit kan niet blijven duren...
Tot binnenkort?

26 juni - PRO wil een actief jeugdbeleid, geen passief
Jeugdbeleid is meer dan wat brikken op mekaar
"Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst" zegt Kristof Cuppens, het jongste lid van PROject2006. "PRO streeft naar een pro-actieve houding inzake jongerenbeleid en vinden dat de jeugdraad onafhankelijk activiteiten voor jongeren moet kunnen organiseren, ondersteund door de jeugdcoördinator op het vlak van praktische organisatie. Jongeren en kinderen moeten alle ruimte, kansen en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen, om op ontdekking te gaan en om zich creatief te uiten. Het Witte Huis heeft een jeugdhuis geopend maar... mag het wat meer zijn!"

28 juni – Martien morgenvroeg op radio 2 Limburg
Zet je radio op 97.9 en luister van 7.40 tot 7.50 uur naar Martien
Morgenvroeg praat ze over haar politiek engagement en over haar kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Vanaf juli stond de werking in functie van de verkiezingen. Hiervoor werd een verkiezingswebsite ontwikkeld.

Geen opmerkingen: