dinsdag 7 februari 2006

Open Vergaderingen en recepties 2000-2006

Direct na de verkiezingen zijn we via diverse formules naar inwoners getrokken om bij hun te luisteren en detecteren wat er leeft. Onze eerste formule was: de open vergadering. Alle inwoners werden via onze folder uitgenodigd. Deze formule hebben 3 jaren herhaald. Eind 2005 en begin 2006 hebben nog een light-versie gedaan (gericht uitgenodigd). Sinds 2002 is er ook een open receptie.


Dit zijn de resultaten.

29 november 2000 – Open vergadering in de parochiezaal (VONA)
Uit het gesprek met inwoners kwamen volgende werkingspunten naar voren:
· verkeer, schoolomgeving, mobiliteitsplan NK, verkeersborden
· speelstraten, toegankelijkheid publieke ruimten tijdens vakantieperiodes
· gebruik van zonne-energie stimuleren, eventueel dmv een infoavond
· goede dienstverlening gemeente en OCMW, inclusief de bestuursorganen
· geluids-, licht- en geurhinder (grasmaaien, sluikstoken, …)

27 november 2001 – Open vergadering in café “Den Ouden Tijd”
Uit het gesprek met inwoners kwamen volgende werkingspunten naar voren:
· Nieuwe Kempen en Dennenweelde bestaan blijkbaar niet. Vandaar zetten we deze wijken in de aandacht via vergaderingen op een andere manier (in open lucht bijv.): het onderkomen pleintje in Dennenweelde via een openluchtvergadering heropwaarderen; toegankelijkheid van het bos; fit-o-meter
· Openbaar vervoer in de ‘buiten’wijken Louwel en Nieuwe Kempen-Dennenweelde: belbus. De voorbeeldfunctie van de gemeente (haar eigen werking botst met wat ze wil promoten bijv. afvalarme tuinen <-> onderhoud van de gemeentelijke perkjes):

5 januari 2002 – 1e open nieuwjaarsreceptie op’t Dorpsplein
Inwoners kregen een drankje aangeboden. Het vroor dat het kraakte. De drank was koud genoeg!

26 november 2002 – Open vergadering in De Krinkel
Uit het gesprek met inwoners kwamen volgende antwoorden op onze 3 stellingen naar voren:
1. “Er moet een polyvalente zaal komen waarin zowel sport- als cultuur- als jeugdactiviteiten moeten kunnen plaatsvinden?”
- er zijn andere noden dan een nieuwe zaal: te weinig bergruimte (eerst in de bestaande infrastructuur investeren), onderbezetting van de zaal overdag (de scholen aantrekken!) versus overbezetting ’s avonds
- opletten dat niet dezelfde fout gemaakt wordt als met de Sportschuur in Louwel (te klein en onaangepast voor de erin beoefende sporten)
- niet overhaasten, denken op lange termijn en op voorhand doordenken; kortom dit moet breed besproken worden
- zal er wel voldoende parking zijn?

2. “Moet de huisvuil- en rioleringsbelasting afgeschaft worden en vervangen worden door een verhoging van de grondbelasting?”
Een overheid heeft altijd geld te kort om aan de diverse behoeften tegemoet te komen; er moet goed afgewogen worden; kortom: middelen (en dus belastingen) zijn nodig maar ze moeten verantwoord besteed worden

3. “Moet onze industriezone uitgebreid worden (gebied tegenover benzinestation Blockken)?”
- de wijk Nieuwe Kempen is al fel ingesloten door de industriezone, er is al veel leegstand
- er is nood aan een buffer tussen de wijk en de bedrijven.

4 januari 2003 – Nieuwjaarsreceptie opnieuw op’t Dorpsplein
Eenieder was welkom voor jenever of een kom soep. Verwarmen kon aan de vuurkorven.

3 januari 2004 – Open nieuwjaarsreceptie op’t Dorpsplein
Drank en soep voor iedereen. Het bushokje werd officieel ingehuldigd.

8 januari 2005 – 4e open nieuwjaarsreceptie op’t pleintje in Denneweelde
Noch de regen, noch de wind hielden ons tegen!

1 december 2005 – Open vergadering in café “Den Ouden Tijd”
Uit het gesprek met een deel van de uitgenodigde inwoners kwamen volgende thema’s naar voren:
- Inspraak is meer dan adviesraden laten vergaderen en deze onder controle houden
- Verkeersveiligheid
- Jeugd

14 januari 2006 – 5e nieuwjaarsreceptie: ton van Fabian in de Tennishal
Fabian kwam zijn verkiezingsbelofte van 13 juni 2004 na.

3 februari 2006 – Themagesprek in De Krinkel
Een gesprek met Chokri Mahassine over jeugdbeleid: jeugdhuis, festivals, tewerkstelling, ruimte voor jongeren en kinderen.

Geen opmerkingen: