woensdag 5 oktober 2005

Folder: Nog 365 dagen

PROject2006
Groen!en, sp.a’ers en progressieven samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 5, nummer 12, oktober 2005

“Ik ben Martien Remans, 25 jaar jong, geboren en getogen in Genk. Begin dit jaar ben ik verhuisd naar Opglabbeek om te gaan samenwonen met mijn vriend Bert Vliegen. Ik ben actief geweest bij Chiro Zwartberg en heb als Grabbelpas-monitrice bijgedragen tot toffe activiteiten. Deze inzet heeft mijn sociale ingesteldheid vorm gegeven.”
“Ik heb 2 grote hobby's: KRC Genk (vak R en lid van supportersclub ‘De Buik’) en tennis (TCO-TC Iris). Ik stond ook mee aan de wieg van de supportersclub ‘Leuven@genk’.”

Daarom kies ik voor PRO:
“De politieke kriebel heb ik van vader meegekregen. Hij was in Genk actief bij de toenmalige VU. Ik ben sociaal geëngageerd en ik hou van de natuur. In PRO vind ik deze 2 aspecten terug: rood en groen. In deze samenwerking staat de gewone mens voorop.”

Opglabbeek in de toekomst:
“Onze gemeente moet een plaats worden waar iedereen zich thuis voelt en graag woont. Ook voor mensen die, zoals ik, niet hier hun verleden hebben maar er wel hun toekomst willen uitbouwen.”

Nog 365 dagen tot 8 oktober 2006

Het aftellen kan beginnen. Nog 365 dagen en dan kiezen jullie een nieuw gemeentebestuur. Elk van jullie heeft een stem. Elk van jullie beslist mee.
Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen.
PRO doet mee, wil de ideeën leveren en ze omzetten in daden. Niet alleen woorden, ook daden. PRO zal positief maar kritisch blijven. We stellen vragen, leggen vingers op grote en kleine wonden. We laten ze niet etteren, we helpen ze helen.
PRO wil een alternatief zijn voor de huidige meerderheid

De straat heeft gesproken:

In cijfers...
Intussen zijn we al 403 dagen bezig met ons oor te luister te leggen bij jullie. 403 dagen straatbevraging betekent:
- 34 straten, wijken of buurten: Leyssenstraat (2x), Elfseptemberlaan, Slagmolenweg, Resedastraat, Lobeliastraat, Hortensiastraat, Floxstraat, Primulastraat, Chrizantenstraat, delen van de Petuniastraat, Asterstraat en Zonnebloemstraat, Vinkenkantstraat, Teewisstraat, Stegerweg, Heidestraat, Dennenstraat, Weg naar Niel, Zandstraat, Hoekstraat, Binnenweg, Boekweitstraat, Broekkantstraat, Bosstraat, Heersstraat, Rozenstraat, Wolfsstraat, Voerstraat, wijk Denneweelde, Rittenweg, bedrijventerrein Opglabbeek-Noord en Opglabbeek-Zuid, Kruisstraat, Weg naar Meeuwen, en Hoeverweg.
- Aangebeld bij of aanwezig geweest in ruim 1 500 woningen of bedrijven.
- Dit vertegenwoordigt bijna 40 % van de Opglabbeekse woningen en bedrijven.
- Ruim 5 000 briefomslagen met aankondigingen, verslagen en opvolgingsverslagen werden in die 1 500 brievenbussen gestoken.
Dus tot binnenkort aan jouw deur?

Beleid op maat van de buurt
De roodgroene draad van jullie reacties tijdens onze bevragingen is: investeer in mensen, in onze buurt, in onze straat zodat de leefbaarheid ervan verhoogt. Dit wil niet zeggen dat ‘grote’ projecten onbelangrijk zijn. Het motto “denk globaal, handel lokaal” zegt alles.

Nieuwe straat, lange baan
In de Broekkantstraat wachten de inwoners al vele jaren op een nieuw wegdek en op een degelijke riolering. De voorbije jaren werden deze werken steeds uitgesteld naar volgend jaar wegens budgettaire redenen. De bewoners zijn dit uitstel beu. Ook dit jaar kwam er opnieuw uitstel… tot 2007. Op deze manier kan dit project opnieuw een verkiezingsbelofte worden … Net zoals de polyvalente zaal die – volgens sommige beloftes – nu al in gebruik had moeten zijn!

Zandstraat: letterlijk of figuurlijk
De bewoners van deze straat vertelden ons dat het gevoel wordt gegeven dat ze echt – bijna letterlijk – op de rand van onze gemeente wonen. Na onze bevraging kwam duidelijk naar boven: “niet iedereen woont in het centrum!”. De bewoners vragen ook hier een nieuw wegdek, vooral om voor verzakkingen her en der op te lossen. PRO vindt dat dergelijke investering prioriteit verdienen.

Het zijn niet altijd zagers
De voorbije maanden bereikten ons een aantal klachten (over geluid en trillingen) van omwonenden van ons bedrijventerrein. Wij vinden tewerkstelling belangrijk en bedrijven moeten hun plaats krijgen in onze gemeente. Maar ook de leefbaarheid van de woonbuurten naast het industrieterrein is belangrijk. Daarom doen we een oproep aan de meerderheid om bij het toekennen van vergunningen ook rekening te houden met de rechten, bekommernissen en klachten van deze buren. Immers, goede buren maken goede vrienden. Zo wordt Opglabbeek een gemeente waar het goed is om wonen, werken en ontspannen!

Niet alleen propere straten ook opgeruimde speelpleintjes
PRO deed ook dit jaar weer mee met de Actie Proper Straatbeeld van de afvalintercommunale IVVVA. Zo willen we bijdragen tot een nette gemeente. Maar niet alleen straten verdienen onze aandacht, ook speelterreinen moeten onderhouden worden. PRO stak de handen uit de mouwen. Eind april werd samen met enkele kinderen uit de buurt het speelpleintje in de Boekweitstraat opgeruimd. Ook werd het bospad tussen de Boekweitstraat en de Engelenweg zwerfvuilvrij gemaakt.
In Denneweelde kwam tijdens buurtvergaderingen de voorbije jaren telkens het onderhoud van het speelplein ter sprake. Met de zomervakantie voor de deur was het belangrijk dat de kinderen hun vakantie met een proper plein konden inzetten. Daarom hebben wij eind juni het plein schoon geveegd en het zwerfvuil opgeruimd.
PRO, een alternatief voor de huidige meerderheid.

Opglabbeek is een jonge …
Op diverse plaatsen in onze gemeente staan nieuwbouwprojecten al in de steiger of althans de plannen ervoor. Nieuwe woningen houden onze gemeente jong. In deze buurten moet er ook ruimte gemaakt worden waar kinderen en jongeren kunnen samen spelen. Niet elke vierkante meter mag beton worden, er zijn groene eilanden nodig waar kinderen buiten spelen. Kortom: beleid op maat van de buurt!

en een sportieve gemeente …
Onderzoek toonde het aan. We tellen veel sportclubs met veel leden. Dit is goed want beweging is gezond! Op onze straatronde kregen we regelmatig de vraag naar de aanleg van een Finse piste. PRO vraagt dat er op korte termijn binnen de sportzone ook ruimte gemaakt wordt voor een parcour waar deze sporters hun ding kunnen doen.

Herfst = bladkorven aanvragen
De herfst heeft ook onze gemeente bereikt. DUS: VRAAG TIJDIG JE BLADKORF AAN ANDERS BEN JE TE LAAT! Je kan deze aanvragen bij de gemeentelijke technische dienst. Hou er wel rekening mee dat deze dienen om de blaren van de straatbomen in te verzamelen, niet deze van in je tuin.

Jong en oud, hand in hand. Ook kangoeroe-woningen in onze gemeente?
De formule komt overgewaaid uit Australië en is intussen ook goed ingeburgerd in Nederland en de Scandinavische landen. Het kan op twee manieren: u verbouwt een bestaande woning of u bouwt een nieuwe. In beide gevallen wordt het huis in twee aparte woningen onderverdeeld; één voor het ouder en één voor het jonger echtpaar. Een interessante oplossing met grote voordelen: de kangoeroewoning komt tegemoet aan de moderne woontendensen, laat toe om ergens levenslang te wonen en is financieel aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Kleine aanpassingen maken een groot verschil! In dit geval is 1+1=3! Het systeem van mantelzorg kan hierop perfect aansluiten
PRO is ervan overtuigd dat dit concept bijdraagt om de noodzakelijke investeringen in bejaardenvoorzieningen (serviceflats en rustoorden) betaalbaar te houden voor de overheid.

Wat u niet las in uw Belang
* Bevraging industrieterrein “woon-werk per fiets”: de resultaten
Op 2 juni stuurde PRO alle bedrijven een vragenlijst waarin gepeild werd naar hun werknemers die met de fiets gaan werken. Midden juli hadden 15 % van de bedrijven gereageerd. Deze vertegenwoordigen ruim 45 % van de tewerkstelling op ons bedrijventerrein.
- ongeveer 9 % van de werknemers leggen de afstand woon-werk af per fiets (dit zijn 180 à 200 werknemers die elke dag de niet zo fietsvriendelijke industriewegen trotseren);
- 70 % van de bedrijven heeft voorzieningen zoals een fietsenstalling of douches;
- 20 % van de bedrijven geeft stimulansen zoals een fietsvergoeding.
Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt heeft haar interesse voor dit project betuigt. Ze laat weten dat de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor 33 % gesubsidieerd (met een maximum van 12 500 €) kan worden via module 15 van de mobiliteitsconvennt. PRO stelde deze resultaten voor aan het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 18 juli. De ondernemersclub OCO werd ook op de hoogte gebracht. Wordt vervolgd!

* Ook Tankslag in Opglabbeek?
Inwoners die voor hun verwarming overschakelen van mazout naar aardgas, zijn verplicht hun stookolietank buiten gebruik te stellen. Het gemeentebestuur kan hen stimuleren om dit op een milieuvriendelijke manier te doen. Samen met hen gaat de milieudienst dan op zoek naar een kwaliteitsvolle en gunstige aannemer. Hoe meer tanks aangeboden worden, hoe gunstiger de voorwaarden kunnen worden. Op de gemeenteraad van 21 maart heeft de PRO-fractie dit voorstel gelanceerd. Het werd positief onthaald door de meerderheid. Mensen die hierin interesse hebben kunnen terecht bij de gemeentelijke milieudienst. Het ACW zal dit najaar ook aandacht besteden aan dit onderwerp.

Normen en waarden
We feliciteren de burgemeester met de foto van zijn zoontje op Blikopglabbeek – het gemeentelijk informatieblad? Mogen we binnenkort ook madam de burgemeester verwachten in het gemeentelijk informatieblad?

Geen opmerkingen: