zondag 31 juli 2005

Bevraging bedrijventerrein

Woon-werk per fiets

Niet allen straten en buurten zijn belangrijk, ook tewerkstelling. En ook veilig naar je werk fietsen en terug naar huis. We zijn rechtstreeks naar de bedrijven gegaan om hen hierover te bevragen. Zoals je kan lezen was de respons van de bedrijven groot; van de gemeente en OCO (ondernemersclub) klein.

2 juni 2005 – Woon-werk per fiets
Momenteel is PRO al geruime tijd bezig met bevragingen in de woonstraten van onze gemeente. Maar PRO ziet dit ruimer. PRO wil ook haar oor te luister leggen bij onze industriële gemeenschap.
Aanleiding is de vraag van een aantal werknemers om mee de schouders zetten onder het motto ‘veilig fietsen op het industrieterrein’, ‘veilig woon-werkverkeer per fiets’.
Het aantal werknemers dat dagelijks met de fiets gaan werken, heeft zo een positief effect op de mobiliteitsstromen op, van en naar onze industriezone. Hun veiligheid zal verhogen door het uitrusten van de industriewegen met fietsstroken of fietspaden.
Deze bevraging is een eerste fase.
We hebben ons ook - in het kader van de mobiliteitsconvenant – gericht tot het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt. Dit kan een interessant element zijn voor bedrijfsvervoersplannen of voor de mobiliteit op, van en naar het industrieterrein.
Aan het gemeentebestuur werd de vraag gesteld of bij de recente verkeerstellingen op het bedrijventerrein ook de fietsers geteld werden.
Ook werd OCO over deze bevraging geïnformeerd.
In volgende fases zal PRO tellingen uitvoeren op het bedrijventerrein en de fietsers bevragen.

18 juli 2005 – Bevraging industrieterrein “woon-werk per fiets”: de resultaten
Fase 1 van dit project is voorbij. Op 2 juni ontvingen alle bedrijven een vragenlijst. Op 15 juli hebben 15 % van de bedrijven gereageerd. Deze vertegenwoordigen ruim 45 % van de tewerkstelling op ons bedrijventerrein. Deze cijfers versterken de representativiteit van de resultaten hierna.
- ongeveer 9 % van de werknemers leggen de afstand woon-werk af per fiets (dit zijn 180 à 200 werknemers die elke dag de niet zo fietsvriendelijke industriewegen trotseren);
- 70 % van de bedrijven heeft voorzieningen zoals een fietsenstalling of douches;
- 20 % van de bedrijven geeft stimulansen zoals een fietsvergoeding.

Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt heeft haar interesse voor dit project betuigt. Ze laat weten dat de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor 33 % gesubsidieerd (met een maximum van 12 500 €) kan worden via module 15 van de mobiliteitsconvenant. PRO zal dit voorstellen aan het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 18 juli en de ondernemersclub OCO.

Ook krijgen – naar analogie van onze straatbevragingen - alle bedrijven, OCO vzw en het gemeentebestuur de resultaten van deze bevraging in hun bus.

Respons vanuit OCO en het gemeentebestuur op onze bevraging is nihil tot miniem…

Geen opmerkingen: