zondag 2 januari 2005

Folder: PROject2006

PROject2006

Groen!en, sp.a’ers en progressieven samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 5, nummer 11, januari 2005


Beste Opglabbekenaar,
Een nieuw jaar is begonnen.
Ook wij, ons blaadje, onze werking zit in een nieuw kleedje.
We hopen dat de overgang van oud naar nieuw goed en veilig verlopen is.
We wensen eenieder een gezond en vreugdevol 2005 toe!
Ook dit jaar opnieuw een open receptie.
Zaterdag 8 januari vanaf 11 uur nieuwjaarsreceptie pleintje in Denneweelde.
Vanwege Erik, Fabian, Jean Pierre en Tony
PROost!
En tot zaterdag!

PRO
!? Wasda? wiesda?
Ambtenaar, onderwijzeres, arbeider, gepensioneerde, kunstenaar, ingenieur, jongeren, bedrijfsleider, … Mensen zoals jullie werken samen voor een Opglabbeek waar het goed is om te leven, te werken, te wonen, en zich te ontspannen. Dat is PRO.
“In 2000 hebben progressieven, ecologisten, socialisten, onafhankelijken en democraten mekaar gevonden en zich verenigd in een politiek project: positief én kritisch.”
Ons vorig blaadje floot de tweede helft op gang. We hebben verse truitjes aangetrokken. 2006, we komen er aan! Nu start ons én jullie PROject 2006.

Na ons truitje volgt de inhoud. We gaan onze werking uitdiepen rond 3 grote thema‘s:
- Werken, wonen en ontspannen
- Welzijn
- Vrije tijd

De straat heeft gesPROken
Op zaterdag 4 september 2004 startte onze ronde van Opglabbeek. Sindsdien waren we bijna elke dinsdagavond en zaterdag-voormiddag op pad. Om te horen, om te luisteren, om te registreren, om te peilen wat er leeft.

600 huizen
“Ruim 600 huizen hebben we bezcht. Dit is 1/6e van Opglabbeekse woningen!”
Inwoners van 13 straten en 1 wijk hebben we zo bezocht en/of bevraagd: Leyssenstraat, Elfsep-temberlaan, Slagmolenweg, Reseda-, Lobelia-, en Hortensiastraat, Floxstraat, Prilmula- en Chrizantenstraat, Vinkenkantstraat, Teewistraat, Stegerweg, Hiekantstraat en Denneweelde.
Vragen, voorstellen, ideeën, gegrommel, zon, regen, koffie, ontwijkende reacties, aanmoedigingen, … Vanalles kwamen we tegen. En het stopt niet bij vragen stellen. We willen meehelpen zoeken naar oplossingen. Zo kregen de voorbije weken de al bevraagde straten een eerste opvolgingsverslag in de bus. Reacties hierop bepalen verdere plannen en acties.

Een bloemlezing
Hieronder doen we een wandeling van onderwerpen, klachten en voorstellen die jullie ons vertelden.

Rustig op de baan
In bijna elke straat was de snelheid van de passerende auto’s een heet hangijzer.
Ook kregen we interessante voorstellen om wegen af te sluiten of door te knippen. Zo kan sluik- en sluipverkeer worden geweerd.
Of een veilige oversteekplaats op de Weg naar Zwartberg om de wijken Denneweelde en Nieuwe Kempen te verbinden.

Staat van de straat
Hoog op de agenda staat ook het onderhoud van de weg - maaien en vegen. Zo hebben we ideeën opgedaan om straten en pleinen te verfraaien.

Rondvliegende bladeren, een zegen of een last?
In sommige straten verschenen plots korven om bladeren in te verzamelen. Deze worden op vraag geplaatst. Wisten jullie dit? … Wij nu wel.
Ook ontmoetten we een vrouw die dagelijks de stoep, de straat en de schooltoegang bladvrij houdt. Deze belangeloze inzet verdient een grote dankjewel!

Ook het ontbreken of het minder functioneren van de riolering leeft. Zo ook de vraag: “waarom hangen er in onze straat nog elektriciteitsdraden?”

In ‘jongere’ straten staan speelmogelijkheden en ruimte voor kinderen bovenaan.

Luisteren én horen
Communicatie is belangrijk. Zo werd er in een wijk speeltoestellen geplaatst. Een vraag van de wijk. Maar in feite op de verkeerde ‘plaats’.
Je moet niet zomaar iets doen om mensen content te stellen, het moet gemeend zijn. Anders val je door de mand (met of zonder bladeren).

Centraliseren of spreiden?
Door de band genomen leeft er ook het gevoel. “Oké in het centrum moet teen en tander geconcentreerd worden maar vergeet de ‘buitenwijken’ niet. Ook daar moet er ruimte voor jeugd, sport en cultuur zijn. Zoals bijvoorbeeld skatetoestellen of pétanque.”

Maar ook
We vonden mooie plekjes. En blije inwoners. Ook dat doet deugd! Ook dat is belangrijk!

Vinger aan de pols
Onze huisbezoeken zijn nog niet afgelopen. We hebben we nu wel een winterstop ingelast. Maar heel binnenkort gaan we weer de baan op … En dan bellen we – wie weet – aan in jouw straat …

Ons recept
- de week voor de bevraging kondigen we ons bezoek aan met een brief en een vragenlijst die naamloos ingevuld kan worden;
- ’s zaterdags gaan we de deuren af om met de bewoners te praten, de ingevulde vragenlijsten in ontvangst te nemen, …
- de week erna krijgt de bevraagde straat een verslag in de bus. Zo weten alle bewoners wat er zoal leeft in hun straat.

“Wil je een bijdrage leveren, heb je een idee of voorstel, laat het ons weten en vul het strookje op de achterzijde in. Of tot op onze receptie: 8 januari vanaf 11 uur (tot 13 uur) op’t pleintje in Denneweelde.”

Zorgen voor morgen?
De gemeentebelastingen mogen dan wel voorlopig op hetzelfde niveau blijven, grootse projecten met het oog op oktober 2006 worden opgestart zoals bijv. een polyvalente zaal in een nieuwe woonwijk (je moet maar durven!). Ook de sanering van het lietenstort en Sint-Ool hangen boven ons hoofd.
De CD&V-meerderheid heeft de gemeentelijke riolering overgedragen aan Interaqua (dochter van Interlectra). Vanaf nu rekent Interaqua de kosten aan voor de aansluiting op de riolering en de rioolbelasting. Als uitsmijter betalen we de BTW extra! Een fijn eindejaars-geschenkje, niet? PRO vindt dat de CD&V-meerderheid jullie niet als een spaarpot mag gebruiken die te pas en te onpas gekraakt kan worden.
Meer nog. Recent werd beslist dat Interaqua vanaf nu ook alle facturen en belastingen die met ‘water’ te maken hebben tesamen zal innen. Deze waterfactuur kan voor sommige gezinnen wel een megafactuur worden.
Eind 2001 lanceerden we het voorstel om een GezinsEffecten-Rapportage uit te voeren op belangrijke gemeentelijke beslissingen en zeker op het invoeren van belastingen (financiële gevolgen hiervan voor de gezinnen moeten op voorhand worden ingeschat). De CD&V-meerderheid schoot dit voorstel zonder meer af. Nochtans, belastingen - of hoe ze ook genoemd mogen worden - wegen voor sommige gezinnen serieus door op hun (krap) maandbudget. Zo worden ze nog sneller in de richting van het OCMW geduwd.
Een overheid heeft belastingen nodig om beleid te kunnen voeren. Maar, belastingen invoeren om meer sociale vergoedingen uit te betalen. Da’s de wereld op zijn kop, nie waar … Belastingen moeten ook sociaal gecorrigeerd worden omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen!"

Geen opmerkingen: