zaterdag 15 november 2008

"t Laer: la maar ... liggen of wa?

Ruimte voor sport en cultuur

Al ruim een jaar stilte en rust in het recreatiegebied ’t Laer. Maar deze locatie biedt toch kansen? Stilte voor de storm… Maar ook nu weer: onze inwoners bleven niet bij de pakken zitten en interessante voorstellen kwamen opborrelen.

 • Is een polyvalente zaal daar niet aangewezen?
  De gebouwen staan er al inclusief een feestzaal...
  Het is eigendom van de gemeente...
  Voldoende parkeerplaatsen...
  Vlot bereikbaar en ontsluitbaar...
  Het gemeentelijk structuurplan biedt mogelijkheden...
  En minder hinderlijk…
  En wellicht kostenvriendelijk…
  Waar wachten we nog op?

 • Is het terrein ook niet geschikt voor sportinfrastructuur? Een sporthal (want de huidige voldoet al lang niet meer) of voetbalpleinen?
  Met de al bestelde en betaalde studiekosten stond er misschien al een nieuwe hal…

PRO vindt deze voorstellen het overwegen en onderzoeken waard. En de meerderheid?


“Sport- en cultuurbeleving aan de voet van de Limburgse duinen?”

Geen opmerkingen: