zaterdag 15 november 2008

Ons spaarvarken verkracht

Gemeenteraad van 17 december 2007 – Agendapunt: principieel voorstel om de huisvuilbelasting, drijfkrachtbelasting en belasting op bankkantoren af te schaffen.

“Eindelijk!”, dacht Fabian, “Eindelijk wordt de huisvuilbelasting voor de inwoners afgeschaft. Maar ook de drijfkrachtbelasting voor de bedrijven.”
Na dit agendapunt grondig gelezen te hebben, kwam de aap uit de mouw en toen verdween zijn enthousiasme. Want tegelijkertijd verhoogde de meerderheid de grondbelasting voor de inwoners nog eens met 11%!
Komaan zeg! Wat een broekzak-vestzakoperatie…

Het fiscaal pact van de Vlaamse overheid brengt 100 euro/inwoner op – voor Opglabbeek ongeveer 960 000 €. Als je hiermee zoals een goede huisvader zorgvuldig en duurzaam omspringt moet er niet persé een belastingsverhoging komen... Of niet?”

Een pervers gevolg van dit Vlaams kado.

De Vlaamse overheid heeft klaarblijkelijk geld teveel (we betalen precies te veel Vlaamse belastingen, want ze hebben een serieus overschot). De gemeenten ontvangen een groot deel hiervan en de gemeenten verhogen op hun beurt hun gemeentebelastingen... Begrijpe wie begrijpe kan…”

Ondertussen komt er ook voor Opglabbeek ook nog zo,n 800 000 € bovenop van Telenet.

“Vaststelling: Vlaamse belastingskado’s zorgen voor

hogere gemeentebelastingen: onze inwoners -
ons spaarvarkens als het ware verkracht”

Geen opmerkingen: