vrijdag 1 juni 2007

PRO op de blog

Deze blog werd midden 2007 opgestart. De werking van de eerste legislatuur werd er later aan 'toegevoegd' (jaren 1999 tot 2006).
Voor de verkiezingen van 2006 werd een aparte site ontwikkeld.
De eerste 6 maanden van deze nieuwe legislatur kan je nalezen op de blog van Fabian.

Geen opmerkingen: