maandag 11 juni 2007

Onze inhoud in een weegschaal gegoten!

Waar wegen we mee?
1. Opglabbeek voor iedereen: Opglabbeek waar het goed, wonen, werken en ontspannen is. Kortom een leefbaar Opglabbeek
2. Denk globaal, handel lokaal: Beleid op maat van de buurtGeen prestigeprojecten maar investeren dichtbij jullie. Dé conclusie van onze grootse straatbevraging!
3. Staat van de straat: PRO ijvert voor een goed wegdek en straatmeubilair (bijvoorbeeld groenaanleg of verkeersremmende elementen). Deze verhogen de veiligheid en dus ook de leefbaarheid van de straat. Zo kunnen bewoners en zeker kinderen hun woonstraat opnieuw heroveren. De straat wordt dan een ruimte om met mekaar te buurten of te spelen.
4. Niet met de vinger wijzen maar een hand reiken: PRO kiest voor een SIS-aanpak. Een beleid moet inwoners Sensibiliseren, Informeren en Stimuleren. Op voorstel van PRO werd de subsidie voor het project Tankslag en voor het gebruik van zonne-energie door de gemeenteraad goedgekeurd. Op voorhand goed geïnformeerde inwoners zijn bereid duurzame investeringen te doen. Via subsidies worden de gemeentebelastingen opnieuw in onze inwoners geïnvesteerd.
5. Jong en oud, hand in hand: Kangoeroewoningen dragen bij om de noodzakelijke investeringen in bejaardenvoorzieningen (serviceflats en rustoorden) betaalbaar te houden. Een bestaande of nieuwe woning wordt in twee aparte woongedeelten onderverdeeld: Één voor het ouder en één voor het jonger gezin. Een interessante oplossing met grote voordelen: komt tegemoet aan de moderne woontendensen, je kan ergens levenslang blijven wonen en is financieel aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Zo wordt 1+1=3!, vindt PRO. Het systeem van mantelzorg kan hier perfect op aansluiten.
6. Eerlijke belastingen, ieder zijn deel: Een gemeente moet bij belangrijke beslissingen en zeker voor belastingen de financiële gevolgen ervan voor gezinnen op voorhand inschatten: een GezinsEffectenRapportage. Belastingen wegen voor sommige gezinnen serieus door op hun budget. Het doel van belastingen is toch niet om gezinnen sneller in de richting van het OCMW te duwen… Belastingen zijn nodig om beleid te kunnen voeren. PRO kiest voor sociaal rechtvaardige belastingen omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen.
7. Rustig en veilig op de baan: PRO wil bijzondere inspanningen blijven leveren om woonbuurten en alle schoolomgevingen verkeersveilig te houden of te maken. Want er is meer nodig dan een bord om sluikverkeer weg te houden. Daarom is bijvoorbeeld een veilige oversteekplaats op de Weg naar Zwartberg nodig om de wijken Denneweelde en Nieuwe Kempen met mekaar te verbinden.
8. Respect: Tot einde 2006 geniet het Oude Kerkhof een ‘beschermd’ statuut. En dan… een bouwput? PRO wil dat ons kerkhof behouden blijft. Het kan omgevormd worden tot een park. Een plaats waar we respect kunnen betonen voor onze dierbaren maar ook een plaats voor rust en bezinning. Kortom, een groene ruimte op de rand van’t centrum. Ook is het oude kerkhof een restant voor ons verleden. Dit mag niet zomaar worden vergeten.
9. Jeugdbeleid is meer dan wat brikken op mekaar: PRO streeft naar een pro-actieve houding inzake jongerenbeleid en vindt dat de jeugdraad zonder betutteling activiteiten voor jongeren moet kunnen organiseren, ondersteund door de jeugdcoördinator. Jongeren en kinderen moeten alle ruimte, kansen en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen, om op ontdekking te gaan en om zich creatief te uiten. “Het Witte Huis heeft wel een jeugdhuis geopend maar… mag het wat meer zijn!”
10. Natuur voor iedereen: Onze gemeente bezit belangrijke natuurwaarden. PRO wil iedereen op pad sturen om deze gebieden te laten ontdekken. Dat is positief voor de bezoekers én voor onze natuur(bewoners). Want door de natuur te laten ontdekken en beleven onstaat respect. “Zo blijven toerisme en natuur leefbaar”, stelt PRO. Een gemeente moet alle initiatieven in die zin zonder onderscheid ondersteunen.

Geen opmerkingen: