maandag 12 december 2005

Folder: Op straat!

PROject2006
Groen!en, sp.a’ers en progressieven samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 5, nummer 13, december 2005

Leven in het centrum is meer dan een bruisende fontein – want rust roest
Onze gemeente heeft in’t centrum een mooi plein. Laat ons het dan ook gebruiken voor activiteiten en niet alleen als parkeerplaats. Kermis, carnaval, … horen daar thuis. De kermis is ondertussen al teruggekeerd en bewijst dat het daar thuis hoort! Nu de carnavalstent nog terughalen uit de bossen van Gruitrode. Ook de plaatselijke middenstand kan er wel bij varen.

November, een tijd voor bezinning
Wat met het oud kerkhof? Tot 2006 geniet het kerkhof een ‘beschermd’ statuut, aldus de meerderheid. Maar gelet op snode (bouw)plannen kan dit veranderen. PRO wil dat het kerkhof behouden blijft. Het kan omgevormd worden tot een park. Een laatste rustplaats voor onze dierbaren maar ook een plaats voor rust en bezinning. Een groene ruimte op de rand van’t centrum.

Straatbevraging: PRO kan het niet laten - onze tocht gaat verder!
PRO passeerde intussen in volgende straten: Ophovenstraat, Dreesstraat, Weg naar Zwartberg en Lietenstraat. Opnieuw inwoners van ruim 300 woningen maakten kennis met onze aanpak: naar de mensen gaan en luisteren.

Tankslag: het vervolg
Het voorstel van PRO werd op de gemeenteraad van 21 maart positief onthaald maar in feite in de kelder gestoken (zie ook onze folder van oktober)… Of toch niet?
Nu het energiethema – zeker met de hoge energieprijzen – actueel wordt en het verenigingsleven er aandacht aan besteed (de infoavond van 17 november bracht meer dan 120 aanwezigen op de been), springt de meerderheid wel op de kar. Daarom hebben we het project “Tankslag” opnieuw op de gemeenteraad van 21 november gebracht. PRO vindt dat een gemeente haar inwoners moet sensibiliseren, informeren en stimuleren. PRO wil inwoners die hun stookolietank laten neutraliseren, financieel aanmoedigen: 100 € voor een bovengrondse tank en 150 € voor een ondergrondse tank. Op deze gemeenteraad werd afgesproken om hiervoor een bedrag van 7 500 € in de begroting voor het jaar 2006 te voorzien. Afwachten of dit een kerstcadeau zal worden …

De zon komt voor iedereen gratis op maar brengt niet voor iedereen op
Op de gemeenteraad van 17 oktober lag het voorstel van PRO voor om een premie in te voeren voor het installeren van zonneboilers of zonnepanelen. De meerderheid verwees toen – na een verwarde uitleg – dit voorstel naar een werkgroep om dit in een groter kader te onderzoeken enzoverder… Ervaring leert ons: dit is veel geblaat, maar levert weinig wol op... De meerderheid wil blijkbaar belastingsgeld niet opnieuw investeren in haar inwoners …
Of wil ze dit nu ineens wel? Op de gemeenteraad van 21 november werd aangekondigd dit voorstel toch te aanvaarden op de gemeenteraad van december. Opnieuw afwachten of dit een kerstcadeau zal worden. Wij houden jullie op de hoogte!
Intussen laten 3 van de ons omringende gemeenten hun inwoners wel al genieten van een subsidie voor het gebruik van zonne-energie: As, Genk en Maaseik.

Geen opmerkingen: