donderdag 20 december 2001

Een open nieuwjaarsbrief

Vinger aan de pols
jaargang 2, nummer 3, december 2001

Beste Opglabbekenaren,
Via deze weg aan jullie allen: een veilig en goed uiteinde! Een magisch begin! En een goede gezondheid in 2002!

Een open nieuwjaarsbrief ...

beste inwoners,
beste beleidsvoerders,
Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij graag onze wensen en voornemens voor het jaar 2002 kenbaar maken.

Het goede voorbeeld geven ...
Van een overheid wordt verwacht dat ze het goede voorbeeld geeft. Met verantwoorde uitgaven en investeringen heeft niemand problemen. Maar soms is de verantwoording ver te zoeken.
Eerst worden de gemeentebelastingen verhoogd en later worden de zitpenningen voor de gemeenteraadsleden verhoogd.
Wij willen dit niet. Wij willen échte waardering voor het werk dat de gemeenteraadsleden doen. Dit vereist een goede werkomgeving: inspraak, debatcultuur op de gemeenteraad, een vergoeding voor vorming. Een hogere zitpenning is hierbij ondergeschikt.
Wij willen dat er goede dingen voor Opglabbeek gebeuren!

“Uitsluiting uitgesloten!”
We hebben het voorstel gelanceerd om een GER (GezinsEffectenRapportage) uit te voeren op belangrijke gemeentelijke beslissingen. Dit wil zeggen op voorhand de gevolgen van deze beslissingen voor de gezinnen worden ingeschat. We denken bijv. aan de recente belastingsverhogingen. Immers, belastingen verhogen is makkelijk maar het maandbudget voor sommige gezinnen is nu al krap en zo worden deze nog sneller in de richting van het OCMW geduwd.
Een overheid heeft belastingen nodig om beleid te kunnen voeren. Maar, belastingsverhogingen om meer sociale vergoedingen uit te betalen. Da’s de wereld op zijn kop, nie waar ...
Belastingen moeten sociaal gecorrigeerd worden omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen! Of er moeten andere belastingen worden geheven ...

“Doe de buurt bewegen”
We blijven ook komend jaar kritisch. We blijven met jullie een vinger aan de pols houden. Noteer maar alvast onze volgende Open Vergadering in jullie agenda: dinsdag 26 november 2002.
Ook leggen we komend jaar meer het accent op jullie buurt, jullie wijk, jullie straat. Vooral hoe kunnen we jullie beter bij beleidsvoorstellen betrekken: een straatvergadering, een vergadering al wandelend doorheen jullie wijk ...
We willen ook dat het gemeentebestuur elke inwoner faciliteiten geeft voor kleinschalige buurt- of wijkactiviteiten. We denken hierbij bijv. aan speelstraten in de zomervakantie.

Maar ook
Concreet vragen we ook een of andere vorm van openbaar vervoer tussen de “buiten”wijken Louwel, Denneweelde en Nieuwe Kempen met het centrum, een heropwaardering van het speelpleintje op Denneweelde (binnenkort willen we met de wijkbewoners hierover van gedachten wisselen), een bushokje aan het Dorpsplein voor de busgebruikers die dagelijks richting Bree bussen.

Hier gaan we voor!
In 2002

Uw verkozenen
Dirk, Fabian en Tony

Geen opmerkingen: