zaterdag 31 oktober 2009

Sociale economie: zorgen voor NU, niet voor later

Bevolkingsstatistieken tonen aan dat onze gemeente stilaan ontgroent en vergrijst. Dar moeten we ons vandaag op beginnen voorbereiden en zeker niet wachten tot morgen!

In 2000 was nog 1 op 4 jonger dan 20, in 2018 is dat nog 1 op 5. In de categorie 60-plussers zien we de omgekeerde trend: hun aandeel stijgt van 1 op 7 in 2000 naar 1 op 4 in 2018.
De toekomst begint vandaag, weet PRO. Elke verstandige mens kan uit de cijfers afleiden dat er tegen 2018 extra zorgruimte nodig zal zijn. Het zal niet volstaan om kangoeroewoningen aan te moedigen, we zullen een tandje moeten bijsteken (en bijvoorbeeld serviceflats voorzien). daarnaast zullen we ook het aanbod moeten verbreden (bijvoorbeeld via thuiszorgdiensten).

De werkloosheidsgraad bij vrouwen in onze gemeente (10,05%) hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde (8,6%), zo blijkt uit statistieken, terwijl we bij de mannen onder het Vlaams gemiddelde zitten. Dat heeft ongetwijfeld te makenmet het feit dat ons bedrijventerrein vooral mannen aan het werk zet, maar dat betekent daarom nog niet dat we de zachtere sectoren mogen verwaarlozen.

Voor PRO is de boodschap duidelijk: we moeten projecten en initiatieven opzetten en stimuleren om meer vrouwen aan het werk te krijgen. En waarom niet in de zorgsector?!
PRO is ervan overtuigd dat de thuiszorg en aanverwante diensten mooie perspectieven bieden voor Opglabbeek.

De zorgen voor morgen beginnen NU!…

Geen opmerkingen: