zondag 15 december 2002

Folder: de vogel en de kikker ...

Vinger aan de Pols
jaargang 3, nummer 6, december 2002

Beste Opglabbekenaren,
Via deze weg aan jullie allen: een veilig en goed uiteinde! Een magisch begin! En een goede gezondheid in 2003!
Dirk, Fabian en Tony

Klein duimpje vertelt:
“Maak plaats, maak plaats: we hebben ongelooflijke haast …”
Onze samenleving raast nog sneller dan een HST. Tijd om te ademen, om te onthaasten, om de druk van ons af te zetten ontbreekt. Gevolgen hiervan zijn gekend en gebeuren dagelijks. Ofwel keren mensen zich af en worden ze onverschillig. Ofwel wordt heil en geluk gezocht in allerlei middelen en producten. Hier is een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. Zij moet deze druk wegnemen of op zijn minst verminderen. En dit is niet te vatten in regels of op te leggen via wetteksten. Soms is het gewoon ons gezond boerenverstand laten werken.

“Mensen die nooit tijd hebben, doen het minste” Lichtenberg

DE VOGEL …
Een vogel vliegt hoog in de lucht, overschouwt het landschap dat onder hem voorbij trekt, hij ziet de grote lijnen. Hij bekijkt en bedenkt “waar wil ik naartoe en hoe vlieg ik ernaartoe?” De vogel, hij ziet alles vanbovenaf. Hij heeft en behoudt het overzicht.
Top-down.
Kortom: beleid voeren vanuit dit perspectief, oogpunt gaat op hoofdlijnen. Dit beleid zet stapstenen uit. De “Grote Politiek””
In de wetgeving werd dit vertaald door het verplicht opstellen van een beleidsplan dat een volledige legislatuur moet omvatten, zodus: 2000-2006, 2007-2012, ...

… EN DE KIKKER
Een kikker zit dicht bij de grond, dicht bij alles, tussen alles wat hem omringt en rond hem beweegt, met zijn voeten op en in de grond, voelt zich goed met alles wat rond hem beweegt. Hij ziet wel hoog in de lucht de vogel voorbij vliegen “Tja, waar zou die naartoe vliegen? Wat zou die zien?”… De kikker bekijkt alles vanonder uit.
Bottom-up.
Kortom: beleid dichtbij wat er leeft bij de mensen, in wijken, in straten, in verenigingen, ... De “kleine politiek”.

ZE ONTMOETEN ELKAAR IN:
· Een vragenkwartiertje voor inwoners na elke gemeenteraad;
· Verzoekrecht: inwoners kunnen onder een aantal voorwaarden zo’n verzoekschrift indienen bij de gemeenteraad die verplicht wordt dit te behandelen;
· Openbare gemeenteraadscommissievergaderingen en OCMW-raden (dit laatste is intussen al wet geworden);
· In een communicatieraad waarop inwoners problemen, voorstellen, … van hun buurt, wijk, …kunnen aankaarten en waarop hiervoor een timing wordt afgesproken;
· Via een communicatieambtenaar en/of een ombudsdienst;
· Via een klantvriendelijke dienstverlening (de lopende gemeentelijke projecten bestuurlijke vernieuwing en kwaliteitszorg beogen dit maar zitten blijkbaar in’t slop);
· Via inspraak en participatie: de traditionele adviesraden maar ook via andere vormen van participatie en buurtactivering: bijv. volksjury, buurtcontracten en –budgetten, ...;
· In een democratieplan: hoe zal en wil het bestuur de bevolking bij haar beleid betrekken;
· Herwaardering van het mandaat van gemeenteraadslid: goede democratische controle op het college vergroot goed en rechtvaardig bestuur voor alle inwoners

Het vogel- en kikkerperspectief vormt de leidraad voor AGALEV-Opglabbeek om het democratisch gehalte van onze gemeente blijvend te meten. We houden een VINGER aan de POLS. Wij houden u op de hoogte!
Wij zetten onze ronde in onze gemeente verder aan de hand van buurt- en open vergaderingen. Zo passeren we op
- 28 mei (opnieuw) in Denneweelde (basketbalpleintje);
- 19 september in Louwel (lokatie nog te bepalen);
- 25 november in een nog te bepalen wijk/buurt.

Tot dan?

EN HOPELIJK PEUZELT DE VOGEL DE KIKKER NIET OP ... ;-)

“Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven”, Oscar Wilde

Geen opmerkingen: