maandag 18 september 2006

Werking in 2006: juli tot september - het project krijgt vorm...

7 juli – PRO bedeelde besluiten straatbevraging in deze straten - Straatbevragingen: “Beleid op maat van de buurt”
Op 4 september 2004 startte onze ronde van Opglabbeek in de Leyssenstraat; op 1 april 2006 eindigde die (voorlopig) in de Wervelstraat. Wij wilden luisteren en horen wat er bij jullie leeft!
Bevraagde straten: Leyssenstraat (4 september 2004 en 3 september 2005), Elfseptemberlaan (11 september 2004), Slagmolenweg (18 september 2004), Reseda-, Lobelia- en Hortensiastraat (25 september 2004), Floxstraat (2 oktober 2004), Primula- en Chrizantenstraat (9 oktober 2004), Vinkenkantstraat (16 oktober 2004), Teewisstraat (6 november 2004), Stegerweg (13 en 20 november 2004), Denneweelde (o.a. 27 november 2004), Heikantstraat (5 december 2004), Dennenstraat (22 januari 2005), Weg naar Niel en Zandstraat (22 januari 2005), Hoekstraat en Binnenweg (29 januari 2005), Boekweitstraat (12 en 26 februari 2005), Kruisstraat (1 maart 2005), Broekkantstraat (12 maart 2005), Bosstraat (19 maart 2005), Heersstraat (2 april 2005), Rozenstraat (23 april 2005), Wolfsstraat (7 mei 2005), Voerstraat (21 mei 2005), Bedrijventerrein (2 juni 2005), Rittenweg (6 juni 2005), Weg naar Meeuwen (2 juli 2005), Hoeverweg (10 september 2005), Ophovenstraat (8 oktober 2005), Dreesstraat (22 oktober 2005), Weg naar Zwartberg (12 en 19 november 2005), Lietenstraat (3 december 2005), Hermisweg (17 december 2005), Oude Kerkstraat (21 januari 2006), Akker- en Veldstraat, Kuilenweg, Silvesterlaan (11 februari 2006), Bunderstraat en Roexeinde (18 februari 2006), Kapelstraat (11 maart 2006) en Wervelstraat (1 april 2006)

Top 5 gesignaleerde aandachtspunten:
Jullie meest gesignaleerde problemen en bekommernissen hebben betrekking op:
1. Verkeersveiligheid: te snel rijden, nood aan meer snelheidscontroles, controle op doorgang vrachtwagens, suggesties voor ingrepen in de infrastructuur (zoals bijv. doorknippen van wegen of wegwerken gevaarlijke kruispunten), meer openbaar vervoer of belbussen, verkeersregeling in het centrum of op Weg naar Zwartberg op zaterdag.
2. Riolering en wateroverlast: niemand zit graag met z’n voeten in het (afval)water. Veelal ligt dit ook aan de staat van de weg…
3. Groenonderhoud: een mooi verzorgde buurt of speelpleintjes staan hoog op de agenda. Ook kwamen er suggesties om de buurtomgeving te verbeteren (vooral straatbeplanting of -meubilair).
4. De staat van de straat: slecht onderhouden wegen zijn voor velen van jullie een doorn in het oog. Kinderen en fietsers moeten zich veilig over de weg kunnen verplaatsen.
5. én speelruimte voor de kinderen: Opglabbeek is een jonge gemeente en kinderen moeten kunnen spelen – ook op straat (een speelstraat?) of op een plein in de buurt.

Deze 5 punten zijn voor PROject2006 de kern van het gemeentelijk verkiezings-programma voor de periode 2006-2012.

Onze gemeente, een positieve gemeente:
Lange klaagzangen kregen we bijna niet te horen. Het was fijn om positief ingestelde inwoners te ontmoeten.
Deze positieve ingesteldheid vinden jullie ook terug in onze naam en onze manier van werken: PRO(ject2006). PRO is ‘voor’, niet ‘tegen’; PRO staat voor iets; is positief kritisch ingesteld; PRO heeft een open werking en wil creatieve ideeën op de politieke agenda plaatsen!
Deze positieve ingesteldheid was een echte opsteker voor ons. Dit gaf en geeft ons de moed om ervoor te blijven gaan! Kom uit je kot en zeg ons je mening!

Jullie vraag: beleid op maat van de buurt
Elke buurt of straat heeft natuurlijk specifieke problemen, soms zelfs zeer uiteenlopende problemen. Zoals bijvoorbeeld de hinder van een aangrenzend industrieterrein, geluidsoverlast van vliegtuigen, geparkeerde vrachtwagens in woonbuurten, putten in de straat of zwerfvuil. Waar er een GSM-mast staat kregen we hierover vragen; in een straat zonder bushalte kwam de vraag waarom er in de straat geen bus van de Lijn komt of waarom er geen belbussen zijn.
De verscheidenheid aan problemen of vragen geeft aan dat een beleid op maat van een buurt of een straat nodig is!
Kortom: maatwerk! Zo krijgt jullie project 2006-2012 vorm…

PROject2006
• betekent respect voor verscheidenheid en verdraagzaamheid! Elke stem, elke mening is van tel. Elke stem telt!
• wil de positieve sfeer in onze gemeente behouden en zelfs nog verbeteren via initiatieven die jullie samenbrengen: zet je buurt in beweging, doe de gemeente bewegen…
• wil gaan voor meer kleur in de gemeenteraad.
• wil jullie met creatieve voorstellen en ideeën actief betrekken bij het beleid en de bestuur van de gemeente (bijv. straatbevragingen, open vergaderingen).
• wil jullie actief stimuleren om mee te werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken en ontspannen zal blijven (bijv. tankslag, subsidie voor zonne-energie of subsidie voor bio-ecologische bouwmaterialen).
• wil een gemeentebestuur dat zelf het goede voorbeeld geeft.

18juli – Kristof Cuppens kandidaat voor de provincieraad
Hij staat op de 5e plaats op de sp.a-spirit-lijst voor kanton Genk
Kristof Cuppens, 24 jaar, is actief lid van PROject2006 en vertegenwoordigt PRO in vzw Troempeelke en de sportraad.
Vooraleer hij actief werd binnen PRO was hij al geruimte tijd de voortrekker van Animo in Opglabbeek. Met zijn kandidatuur zet hij zijn politiek engagement kracht bij.

4 augustus - PROject2006 doet mee op 8 oktober
PRO maakt de eerste namen bekend. Volgende vrouwen zijn kandidaat op de lijst:
- Sarah Lambrechts
- Christel Moors
- Martien Remans
De resterende namen volgen later...

25 augustus – David tegen Goltiath (te lezen op www.vrtnieuws.net)
“Twee partijen maken in Opglabbeek de dienst uit: CD&V en PRO, een bundeling van groenen, socialisten en onafhankelijken. CD&V is met 19 van de 21 zetels heer en meester, PRO heeft met 2 zetels nauwelijks iets in de pap te brokken. En het ziet er niet naar uit dat daar veel verandering in zal komen.
CD&V kwam in 2000 op onder de naam CDO-CVP, maar nam later de naam van de moederpartij over.
PRO is een bundeling van groenen, SP.A'ers en onafhankelijke kandidaten.
Opglabbeek werd eind 2004 even opgeschrikt uit zijn rustige bestaan toen burgemeester Benny Spreeuwers doodsbedreigingen kreeg. Die bleken uiteindelijk afkomstig van een uitbater van een tankstation dat Spreeuwers wou laten sluiten omdat het niet over de nodige vergunningen beschikte.

Spreeuwers versus Spreeuwers
Het schepencollege wordt alleen bevolkt door christendemocraten. Burgemeester Benny Spreeuwers ambieert een derde ambtstermijn en trekt dan ook de CD&V-lijst.
Hij neemt het op tegen zijn neef Fabian Spreeuwers, die de PRO-lijst trekt.
Maar van een echt duel is geen sprake. Want in tegenstelling tot het bijbelse verhaal staat het zo goed als vast dat David, met name PRO, niet als overwinnaar uit de strijd zal komen.”

10 september - PROject2006 met 15 kandidaten op weg naar 8 oktober
Vanmiddag om 13 uur dienden Fabian en Tony onze lijst in.
De komende dagen en weken zullen we via folders en acties onze accenten en inhoudelijke punten kenbaar maken.
Tot binnenkort in je brievenbus of aan je deur!

14 september – "Wind uit één richting doet land verschralen"
(te lezen op www.vrtnieuws.net)
In Opglabbeek domineert CD&V de gemeenteraad met 19 van de 21 zetels. Even zag het er naar uit dat de partij nu alleen zou deelnemen, maar burgemeester Benny Spreeuwers en zijn team krijgen nu toch concurrentie: van PROject 2006 en Nivo 21.
Benny Spreeuwers is al 12 jaar burgemeester van Opglabbeek en hij wil dat graag nog een tijdje blijven doen. "We hebben enkele projecten opgestart die we graag willen afwerken. We zitten nu halfweg", lacht hij.
Weinig gemeenten doen het hem na: een bestuur leiden dat bijna de volledige macht in handen heeft. Maar het is voor de verkiezingen wellicht niet de ideale startpositie en in de gemeente is duidelijk een groeiende drang naar verandering. Vraag is hoeveel mensen werkelijk anders zullen kiezen in deze traditioneel christendemocratische gemeenschap.
Enkele maanden geleden zag het er nog bijzonder gemakkelijk uit voor de partij van de burgemeester, CD&V. De partij domineert de gemeenteraad met 19 van de 21 zetels en het leek er even op dat voor deze verkiezingen geen andere partij een geldige kieslijst kreeg samengesteld.
Maar uiteindelijk lukte dat wel en heeft de kiezer op 8 oktober de keuze tussen CD&V, PROject 2006 en Nivo 21. Kansloos zijn ze zeker niet, want 12 jaar bestuur levert niet alleen een positief overzicht van realisaties op, maar ook een aantal tegenstanders die het anders willen.

Progressieven hopen op 3 tot 4 zetels
PROject 2006 wordt geleid door Fabian Spreeuwers, een neef van de burgemeester. Zes jaar geleden stond hij op de lijst van Agalev. De twee verkozenen en hun sympathisanten kozen al vrij snel voor een nieuwe vlag voor hun kleine oppositieschip: PROject 2006.
Inmiddels is de groep van sympathisanten van Groen!, de SP.A en onafhankelijken aangegroeid en neemt de partij deel met 15 kandidaten. Daarmee hoopt ze 3 of 4 zetels in de wacht te slepen.
"Opglabbeek verdient een kleurrijker bestuur", zegt Fabian Spreeuwers. "Want als de wind uit één richting waait, verschraalt de gemeenschap." Die boodschap draagt de partij met talloze huisbezoeken persoonlijk uit. "Al is het vooral luisteren dat we doen", zegt Fabian Spreeuwers. "Iets wat het huidig bestuur veel minder doet."

Nivo 21 rekent op verbrokkeling bij meerderheid
Nivo 21 wordt getrokken door Henri Willems die vroeger al op een VLD-lijst heeft gestaan. Maar het is een open lijst waar iedereen onderdak vindt die het Opglabbeekse bestuur wil veranderen.
Nivo 21 wil méér op lange termijn werken en meer inspraak voor de burger in het beleid. De partij beklaagt zich een beetje over verwaarlozing door regionale geschreven pers, maar communiceert zelf wel sterk met de bevolking.
Dankzij bekende kandidaten op de lijst, zoals de dierendokter Isabelle Martens en ex-CVP'er Jens Oosterbos, rekent Nivo 21 er op dat het zijn boodschap op een dynamische manier kan uitdragen.
Burgemeester Spreeuwers is in elk geval blij met de concurrentie. "De gemeenteraadszittingen waren niet plezierig meer", grapt hij. "Ze waren altijd veel te snel afgelopen."

18 september – Met uw stem zullen we spreken!
PROject2006 plaatste vandaag haar eerste reeks verkiezingsborden. Op bijna 40 locaties – verspreid over de gemeente – prijkt nu al ons logo en slogan. De komende week zullen de restende borden geplaatst worden. Op ruim 60 locaties zal PRO zichtbaar zijn in het straatbeeld. Na de straat wil PRO de gemeenteraad veroveren…
Als bijlage vind je een raamaffiche. Deze mag je aan de straat op je op raam hangen. Zo maak je duidelijk dat je durft kiezen!
Tot op 8 oktober!

* * *

Met uw stem zullen wij spreken!
Op 8 oktober kiezen we een nieuw gemeentebestuur. Een bestuur dat de komende 6 jaar onze gemeente richting zal geven.
Elk van jullie heeft een stem. Elk van jullie beslist mee. Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen.
PRO doet mee en wil zo ideeën omzetten in daden. PRO zal positief maar kritisch blijven. We stellen vragen, leggen vingers op grote en kleine wonden. We laten ze niet etteren, we willen ze helpen helen.
PRO wil een alternatief zijn voor de huidige meerderheid.

Durf te kiezen
Kies voor PRO!
Stem lijst 9!

“Als de wind uit 1 richting waait, verschraalt een gemeenschap…”

Geen opmerkingen: